Hållbarhetsarbete

Djurvälfärd och tankar på framtiden

Meetab jobbar med kvalité i centrum. Detta skall genomsyra allt vi håller på med ifrån leverantörer till hur vi är som aktör i samhället. Därför är hållbarhet en kritisk faktor för oss. Vi väljer våra samarbetspartners noggrant för att leva upp till de stora krav vi har både enligt vår certifiering samt via vår egna hållbarhetspolicys. Vi handlar bara med köttleverantörer som genom vår inköpsorganisation genomgått en hård kvalitetskontroll där representanter har varit på plats och granskat förhållanden både för människor och djur. Vi köper största delarna av vårt kött ifrån Österrike samt Irland, detta för att det inte finns att få fram den råvara som krävs för de över 2000 ton kebab vi tar fram varje år. Utan även för att vi se ser genom tester som skett att dessa länder samt slakterier upprätthåller en av de högsta kraven på djurvälfärd samt kvalité och levererar till många av världens största matindustrier. Detta för att vi ska kunna säkerställa att vi kan stå bakom att vi gör Sverige bästa kebab.

Vårt viktigaste mission är att skapa en produkt som inte bara är god att äta utan även god för samhället i stort. En produkt du som konsument kan och vill stå bakom och vara stolt över precis som vi känner. Kött är inget självändamål utan god kebab är. Med anledning av det gör vi även en produkt helt utan kött gjord på ärtprotein i vår fabrik. Utan kött tycker vi fortfarande det är Sverige bästa kebab.

European Chicken Commitment (ECC)

Djurvälfärd är en viktig del av Meetabs hållbarhets- och kvalitetsarbete. Därför har vi valt att jobba med välfärdskriterierna i European Chicken Commitment (ECC). Detta innebär bland annat att vi ställer krav på att friskare raser används och att kycklingarna får mer plats i stallarna. Beslutet inkluderar 100 % av kycklingen som vi köper in. Samtliga kriterier kommer att vara uppfyllda till år 2026 och vi rapporterar årligen om våra framsteg. Dessutom kommer minst 20 % av kycklingen leva upp till ECCs kriterier samt ha tillgång till utevistelse. Klicka här för att läsa mer om kriterierna för ECC.

Certifierade enligt

Plantbasedstandard.com

Gäller vår veggokebab

Se certifikat

Gäller vår kycklingkebab